Нестручан руководилац радова – гарант неуспешног пројекта

Једно занимљиво искуство аутор жели да подели са читаоцима. А у вези с тим и да изложи своје виђење да успех неке инвестиционе изградње у великој мери зависи од способности

Прочитај...