ЦЕОП – шта је боље, а шта лошије након увођења е-дозвола

ЦЕОП – централна евиденција обједињене процедуре, систем који омогућава да се комплетна документација која је потребна за изградњу објеката подноси и издаје онлајн и то у електронском формату. Портал је

Прочитај...